Zborówek – kościół św Idziego

Historia

   Pierwsza wzmianka o parafii w Zborówku pochodzi z 1326 roku. Osada nosiła wtedy nazwę Beszowa Biskupia, nazwa Zborów utrwaliła się dopiero w połowie XV wieku. Obecną świątynię wzniesiono w 1459 roku przez plebana Piotra, o czym informuje wyryta na belce tęczowej inskrypcja. Kościół został ponownie konsekrowany po odbudowie w 1654 roku. Około 1870 roku był remontowany, posiadał wówczas dwie kruchty od północy i zachodu. Niestety w latach 1906-1908 do drewnianego kościoła dobudowano ceglaną, neoromańską nawę.

Architektura

   Kościół postawiono na wzniesieniu, górującym nad okolicą. Pierwotnie był to drewniany, orientowany, jednonawowy kościół gotycki z prostokątną nawą i zakończonym trójbocznie prezbiterium. Przylega do niego od północy mała, prostokątna zakrystia. Kościół został wzniesiony w konstrukcji zrębowej, na podmurówce kamiennej. Nawę i prezbiterium przykryto jednolitym, dwuspadowym dachem, a elewacje kościoła pokryto szalunkami z ustawionych pionowo desek. Podmurówkę chroni okapnik, a ścianę wieńczy gzyms podokapowy. Prezbiterium przykryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym.
   Wewnątrz znajduje się późnogotycki drewniany krucyfiks z drugiej połowy XV wieku oraz dwa skrzydła późnogotyckiego tryptyku, wykonanego w 1481 roku. W północnej części nawy znajduje się późnogotycki tryptyk Marczina Czarnego z pierwszej połowy XVI wieku.

Stan obecny

   Kościół św Idziego jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń w Polsce. Zabytek jest ogólnie dostępny z zewnątrz, natomiast wewnątrz po uzgodnieniu z proboszczem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. św. Idziego Opata Zborówek.