Zawada – kościół św Marcina

Historia

Kościół św. Marcina w Zawadzie został zbudowany w XV wieku, choć istnienie parafii, założonej przez benedyktynów z opactwa w Tyńcu, poświadczone jest już w roku 1326. W pierwszej połowie XVII wieku został gruntownie wyremontowany, wtedy też dobudowana została wieża i prawdopodobnie soboty. W XIX wieku wnętrze ozdobiono polichromią figuralną na stropach i ornamentalną na ścianach. W 1968 roku kościół przeszedł gruntowną renowację, w czasie której wzmocniono konstrukcję, wyremontowano wieżę i soboty oraz wymieniono szalunek ścian i pokrycie gontem.

Architektura

Kościół jest gotycką budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, jednonawową, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie i z boczną zakrystią. Dach świątyni pokryty jest gontem, a nawa otoczona jest przez podcienia, dodane prawdopodobnie w XVII lub XIX wieku. Do wnętrza kościoła prowadzą dwa gotyckie portale w nawie wycięte w łuk ostry. Portal drzwi do zakrystii zamknięty jest kształtem ściętego trójliścia. Wnętrze zostało przykryte płaskim stropem w nawie z zaskrzynieniami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.