Zalewo – miejskie mury obronne

Historia

Zalewo od początku XIII wieku stanowiło ważny punkt warowny przeciwko Prusom i Litwinom. Jego strategiczne znaczenie docenili Krzyżacy, wznosząc tu jeszcze w XIII stuleciu strażnicę. Po zakończeniu podboju Pogezanii i Warmii Zalewo utraciło na znaczeniu, jednak rozwinęła się osada, zamieszkana w większości przez osadników z Saksonii. Murowane obwarowania w Zalewie mieszczanie zaczęli wznosić przy pomocy zakonu krzyżackiego od początku XIV do XV wieku. Budowę zakończono w 1408 roku. Proces rozbiórki trwał od końca XVIII wieku do połowy XIX stulecia.

Architektura

Mury miejskie zostały zbudowane z kamieni polnych oraz z cegieł. Jego grubość nie była wszędzie jednakowa. Po stronie północnej, gdzie stroma i wysoka skarpa tworzy naturalne umocnienie, mur był szeroki na około 63 cm. Na pozostałych trzech stronach, gdzie nachylenie terenu jest łagodne, mur był znacznie szerszy i posiadał grubość około 120 cm. W jego obrębie były dwie bramy: Kupińska, zwaną też Morąską oraz Przezmarcka i dziewiętnaście baszt wystających poza lico muru Po zewnętrznej stronie muru znajdowała się głęboka fosa wypełniona wodą.

Stan obecny

Do naszych czasów zachowały się jedynie nieduże fragmenty muru obronnego z przebudowaną basztą znajdującą się obok kościoła farnego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.
Strona internetowa  zamkidwory.forumoteka.pl, Zalewo.