Zalewo – kościół św Jana

Historia

   Pierwszą, drewnianą świątynię w Zalewie wzniesiono prawdopodobnie wkrótce po nadaniu praw miejskich w 1305 roku. Budowa murowanej świątyni rozpoczęła się w 1320 roku. Do 1325 roku zostało wybudowane prezbiterium, natomiast w latach 1335-1350 został wzniesiony korpus nawowy. Nowa budowla poświęcona świętemu Janowi Apostołowi, została konsekrowana w 1351 roku. W 1407 roku została wybudowana wieża dzwonnicza. Została ona obniżona o dwa metry i otrzymała obecny kształt w 1723 roku. W 1560 roku została wzniesiona wzdłuż północnego muru kościoła osobna świątynia, w której odbywały się nabożeństwa w języku polskim. Ta dobudówka, już zrujnowana, została rozebrana w 1820 roku. Natomiast w 1815 roku wzniesiono od południa zakrystię. Przez kilka wieków kościół był wielokrotnie modernizowany i remontowany.

Architektura

   Kościół w Zalewie jest budowlą gotycką, orientowaną, salową o jednej nawie. Wybudowany został na planie prostokąta z cegły na kamiennym cokole. Po stronie wschodniej jest umieszczone prostokątne, węższe i niższe od nawy prezbiterium, zamknięte ścianą prostą.
   Po stronie zachodniej znajduje się czworokątna wieża o wysokości części murowanej 30 metrów. Została ona podzielona na trzy kondygnacje przez ostrołukowe blendy. Na kondygnacji najwyższej blendy zamknięte są łukiem półkolistym i ujęte zostały podziałami ramowymi. Portal wejścia do wieży posiada łuki i bogate profile. Jej pierwsza kondygnacja jest połączona ze świątynią.
   Ściany korpusu nawowego są oszkarpowane i podzielone oknami z ostrymi łukami, posiadającymi neogotyckie laskowanie. Ściana wschodnia prezbiterium jest ozdobiona dwoma prostokątnymi płycinami, między którymi jest umieszczona blenda z ostrymi łukami, a także szczytem sterczynowym z blendami z ostrymi łukami. Wnętrza nawy i prezbiterium są nakryte płaskimi stropami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Zalewie.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Świętego Jana Apostoła w Zalewie.