Zacharzowice – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św Wawrzyńca w Zacharzowicach wzniesiony został około 1580 roku, na miejscu starszej świątyni wzmiankowanej w 1447. Wybudowany został przez ewangelików, którym właściciele Zacharzowic, Myszkowscy, przekazali kościół w zarząd. Około 1675 roku dobudowano wieżę. W kolejnych wiekach kościół nie był już przekształcany, jedynie od XVII wieku wielokrotnie go remontowano.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej i dachami krytymi gontem. Posiada wydłużone, zamknięte trójbocznie prezbiterium oraz nawę i wieżę na planie kwadratu. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia. Prowadzą do niej prostokątne odrzwia z okuciami z końca XVI wieku.  Nawę i prezbiterium obiegają soboty kryte daszkami pulpitowymi. Ponad nimi osadzono pojedyncze otwory okienne o analogicznej wielkości, zamknięte łukiem półkolistym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.