Żabów – kościół św Jana

Historia

   Kościół św. Jana Chrzciciela wybudowano w połowie XVI wieku. Ufundowała go rodzina von Plotz na miejscu wcześniejszej świątyni. Pod koniec XIX stulecia zabytek został przebudowany, m.in. zyskał wówczas wieżę i zakrystię.

Architektura

   Jest to budowla salowa, orientowana, wzniesiona na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium. Wszystkie ściany wymurowano z kamienia narzutowego w stylu późnogotyckim. Cegły użyto jedynie w detalu architektonicznym: obramieniach okien, blend i górnej kondygnacji wieży. Najbardziej dekoracyjną jest elewacja wschodnia, rozczłonkowana dużym, dwudzielnym oknem o ostrołukowo zamkniętych, uskokowych ościeżach. Krawędzie szczytu zdobione są kostkowymi sterczynami. Elewacje północna i południowa są niemal bliźniaczo rozczłonkowane oknami o ostrołukowych ościeżach. Wnętrze kryte jest stropem drewnianym, belkowanym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Żabów ( Sabow ).