Wschowa – kościół św Stanisława

Historia

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii we Wschowie pochodzi z dokumentu z 1326 roku, w którym miejscowy proboszcz Jordan pełnił rolę świadka. Sam kościół zapewne istniał już wcześniej. W roku 1498 był już budowlą murowaną, która była wielokrotnie niszczona podczas licznych pożarów Wschowy, między innymi w latach 1435 i 1529. Podczas reformacji, przez kilka lat, świątynia była używana przez protestantów, którzy zwrócili ją gminie katolickiej w 1604 roku. Po raz kolejny kościół spłonął w 1685 roku. Ostatecznie, świątynia została odbudowana w latach 1720-1726 według projektu włoskiego architekta Pompeo Ferrariego. W takim stanie kościół zachował się do dnia dzisiejszego.

Architektura

Pierwotnie był to gotycki kościół, prawdopodobnie o trzech nawach z wyniosłą wieżą od zachodu i prezbiterium po stronie wschodniej zamkniętym ścianą prostą. Obecnie jako jedyne średniowieczny charakter zachowały wieża i chór ze sklepieniem sieciowym, zapewne powstałym po odbudowie po pożarze z 1527 roku. W trakcie tejże odbudowy prezbiterium także obudowano równymi mu wysokością nawami bocznymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie.