Wronie – spichlerz (kościół)

Historia

Pierwotnie gotycka budowla we Wroniach była kościołem, zbudowanym w pierwszej połowie XIV wieku. W XVII stuleciu został on odnowiony przez Fabiana Plemięckiego, a po wojnach polsko – szwedzkich opuszczony i zamieniony na spichlerz.

Architektura

Kościół powstał jako orientowana budowla na planie prostokąta, murowana z kamienia polnego z dodatkiem cegły. Świątynia miała wieżę od strony zachodniej i zakrystię od strony północnej. Po przebudowie na spichlerz kościół stracił wieżę, a zyskał charakterystyczne dla tego typu budowli okna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego