Wozławki – kościół św Antoniego

Historia

   Kościół w Wozławkach został wzniesiony w latach 1370-1380. W drugiej połowie XV wieku został powiększony poprzez dobudowanie wieży, a następnie upiększony przez dodanie gotyckich szczytów nawy i wieży. W latach 1727-1728 po południowej stronie kościoła dobudowano barokową kaplicę św. Brunona, z fundacji kanonika warmińskiego Gotfryda von Eulenburga. Niestety w okresie tym zmieniono pierwotny wygląd wnętrza świątyni. Ponowną renowację świątyni przeprowadzono w 1877 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata i murowaną z cegły na podmurówce z kamienia polnego. Posiada mocno wydłużony jednonawowy korpus, gotycką zakrystię po stronie północnej i masywną wieżę po stronie zachodniej. Prezbiterium zakończone jest po wschodniej stronie prostą ścianą, zwieńczoną szczytem zdobionym blendami i sterczynami. Także czterokondygnacyjna wieża ozdobiona została stylowymi szczytami schodkowo-sterczynowymi. Zarówno wieżę jak i korpus nawowy przykryto dwuspadowym dachem. Niestety okna nawy i wschodnie prezbiterium zostały przekształcone w okresie nowożytnym. Pierwotnie najpewniej miały formę ostrołuczną.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Antoniego Opata w Wozławkach.