Wołów – kościół św Wawrzyńca

Historia

Budowę kościoła w Wołowie rozpoczęto w 1391 roku. W latach 1406–1408 został nakryty sklepieniami, lecz niestety już w 1465 spłonął, co pociągnęło za sobą pierwszą poważną renowację.  Pierwotnie był świątynią katolicką, jednak od momentu reformacji w XVI stuleciu, aż do drugiej połowy XX wieku służył protestantom. W 1504 roku w wołowskiej świątyni został pochowany książę Jan II Szalony, kontrowersyjny i awanturniczy władca, ostatni książę głogowsko-żagański z dynastii piastowskiej. Kolejny pożar dotknął budowlę w 1689 roku, a w 1711 roku przeszła ona prace remontowe. W 1908 roku kościół został powiększony o kruchtę po stronie zachodniej.

Architektura

Kościół jest budowlą murowaną z cegły, orientowaną względem stron świata. Składa się z  trójnawowego i czteroprzęsłowego, halowego korpusu oraz z wydłużonego i węższego prezbiterium, zakończonego od wschodu trójbocznie. Od strony północnej znajduje się czworoboczna wieża. Budowla jest wzmocniona przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, ostrołukowe okna. Prezbiterium i nawy posiadały sklepienia krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.

Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.