Wolin – kolegiata św Mikołaja

Historia

Obecny kościół św. Mikołaja pojawia się w źródłach w 1288 roku przy okazji przekazania zakonowi cysterek. W XIV wieku został przebudowany w stylu gotyckim. W XV wieku kościół musiał być odbudowywany po wzmiankowanej w źródłach katastrofie budowlanej. Po pożarze w 1628 roku zlikwidowano sklepienia i obniżono nawę główną przykrywając całość kościoła stropem belkowym, zamurowano także górne partie okien w ścianie wschodniej i ostrołukowe połączenie nawy z wnętrzem wieży. Prawdopodobnie dopiero w trakcie tej przebudowy wstawiono drewniane empory i dokonano barokizacji wyposażenia. Kolejne przebudowy nastąpiły pod koniec XVIII i w XIX wieku. W efekcie generalnej przebudowy w latach 1857-1898 rozebrano i wzniesiono od nowa na starych fundamentach, ściany podłużne i szczytowe obu naw bocznych, przebudowano najwyższą partię szczytu wschodniego oraz ponownie wybudowano najwyższą część wieży. Ostatni remont na skutek niemal zupełnego zniszczenia świątyni podczas II wojny światowej polegał na odbudowie wieży kościoła i przywróceniu funkcji sakralnych całemu obiektowi.

Architektura

Nie można stwierdzić jak dokładnie wyglądała XIII wieczna, pierwotna świątynia. Po przebudowie z XIV wieku była to halowa, trójnawowa, ceglana budowla gotycka w formie pseudobazyliki z wieżą zachodnią na planie kwadratu. Część wschodnia nie posiadała zewnętrznie wydzielonego prezbiterium, zakończona była ścianą prostą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012

Strona internetowa parafiawolin.pl, Kolegiata pw. św. Mikołaja Biskupa.