Wola Radziszowska – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Kościół w Woli Radziszewskiej wzniesiono pod koniec XV wieku, na miejscu starszej świątyni związanej z lokacją wsi w XIV wieku. Prawdopodobnie sto lat później dobudowano wieżę. W 1893 roku budowlę pokryto wewnątrz polichromiami.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, wzniesioną z drewna modrzewiowego w konstrukcji zrębowej, bez użycia gwoździ. Składa się z kwadratowej nawy i węższego, trójbocznie zakończonego od wschodu prezbiterium. Od północy przylega do niego zakrystia. Od strony zachodniej kościoła znajduje się późniejsza wieża zwieńczona izbicą, o lekko pochyłych ścianach i konstrukcji słupowo-ramowej. Dach który jest wspólny dla nawy i prezbiterium pokryty został gontem, cała budowla natomiast oszalowana jest pionowymi deskami. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowany na 1460 rok, namalowany został na desce lipowej w jednej z krakowskich pracowni. Zachowały się także gotyckie, ostrołukowe portale.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.