Wola Radziszowska – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół w Woli Radziszewskiej wzniesiono pod koniec XV wieku, na miejscu starszej świątyni związanej z lokacją wsi w XIV wieku. Prawdopodobnie sto lat później dobudowano wieżę, remontowaną w 1830 roku i ponownie w 1875 roku. W tym ostatnim przypadku prawdopodobnie renowacji poddano całą budowlę. W 1893 roku jej wnętrze pokryto polichromiami.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, wzniesioną z drewna modrzewiowego w konstrukcji zrębowej, bez użycia gwoździ. Składa się z kwadratowej nawy i węższego, trójbocznie zakończonego od wschodu prezbiterium. Od północy przylega do niego zakrystia. Od strony zachodniej kościoła znajduje się późniejsza wieża zwieńczona izbicą, o lekko pochyłych ścianach i konstrukcji słupowo-ramowej. Dach który jest wspólny dla nawy i prezbiterium pokryty został gontem, cała budowla natomiast oszalowana jest pionowymi deskami.

Stan obecny

   Najcenniejszym elementem średniowiecznego wyposażenia jest dziś obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Datowany na 1460 rok, namalowany został na desce lipowej w jednej z krakowskich pracowni. Spośród detalu architektonicznego zachowały się gotyckie, ostrołukowe portale.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.