Wola Radziszowska – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół w Woli Radziszewskiej wzniesiono pod koniec XV wieku, na miejscu starszej świątyni związanej z lokacją wsi w XIV wieku. Prawdopodobnie sto lat później dobudowano wieżę, remontowaną w 1830 roku i ponownie w 1875 roku. W tym ostatnim przypadku prawdopodobnie renowacji poddano całą budowlę. W 1893 roku jej wnętrze pokryto polichromiami.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, wzniesioną z drewna modrzewiowego w konstrukcji zrębowej, bez użycia gwoździ, z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki. Składa się z kwadratowej nawy i węższego, trójbocznie zakończonego od wschodu prezbiterium. Od północy przylega do niego zakrystia. Od strony zachodniej kościoła znajduje się późniejsza wieża zwieńczona izbicą, o lekko pochyłych ścianach i konstrukcji słupowo-ramowej. Dach który jest wspólny dla nawy i prezbiterium pokryty został gontem, cała budowla natomiast oszalowana jest pionowymi deskami.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego swą późnogotycką bryłę. Jego najcenniejszym elementem spośród średniowiecznego wyposażenia jest dziś obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Datowany na 1460 rok, namalowany został na desce lipowej w jednej z krakowskich pracowni. Spośród detalu architektonicznego zachowały się gotyckie, ostrołukowe portale.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.