Wojnowice – zamek

Historia

   Wojnowice występują w źródłach od XIII wieku jako mało znaczący majątek w którym później funkcjonował folwark. Początki zamku datuje się na XIV wiek. W XV wieku należał on do różnych rodów śląskich, m.in. von Schellendorf oraz von Krickov. W XVI wieku jego właścicielami były rody mieszczan wrocławskich z których najważniejsze znaczenie mieli Schewitzowie. Nowy właściciel w latach 1515–1530 rozpoczął wyburzanie zamku z myślą o przebudowie w późnogotycko-renesansowym stylu. W latach 1537-1576 dobra należały do Bonerów, którzy dokończyli budowę zamku. Następnie rezydencja często przechodziła z rąk do rąk różnych mieszczańskich rodów śląskich. Ostatnim właścicielem prywatnym w latach 1940–1945 była rodzina von Livonius.

Architektura

   Zamek od XVI wieku składał się z czteroskrzydłowego założenia z wewnętrznym dziedzińcem. Posiadał wymiary 22×24 metry i otoczony został fosą z mostem od strony północnej. Przy bramie postawiono wysmukłą wieżyczkę, a poszczególne skrzydła uzyskały schodkowe szczyty. Dziedziniec w przyziemiu otrzymał renesansowe arkady i studnię pośrodku.

Stan obecny

   Od 2014 roku właścicielem zamku jest Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, a od 2015 roku zamek jest otwarty dla turystów. Mieszczą się w nim: restauracja, sale konferencyjne, pokoje hotelowe oraz biura fundacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Przyłęcki M., Budowle i zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998.