Włościejewki – kościół NMP Niepokalanie Poczętej

Historia

   Włościejewki w średniowieczu należały do szeroko rozgałęzionego rycerskiego rodu Wczelów. Wzmianka z 1382 roku wspomina Dobrogota Włościejewskiego, kasztelana gieckiego, za którego być może wzniesiono pierwszy, jeszcze drewniany kościół. Przez następne dwa wieki wieś była własnością Pasikoników Włościejewskich, a kościół murowany wybudowano zapewne na początku XVI wieku. W 1659  roku był on ponownie konsekrowany, być może po odbudowie z bliżej nie znanych zniszczeń wojennych. W XIX stuleciu przystawiono do jego boków neogotyckie przybudówki, mieszczące od strony północnej zakrystię i kruchtę, a od południa kaplicę.

Architektura

   Kościół zbudowano w południowo – zachodniej części wsi, na wysokiej skarpie doliny niewielkiego strumienia. Powstał jako niewielka orientowana budowla salowa z wielobocznie zamkniętym od wschodu prezbiterium, wzniesiona z cegły w układzie polskim z użyciem zendrówki. Fasadę świątyni zwieńczono bogato dekorowanym szczytem schodkowym, wypełniony wnękami, które w dwóch dolnych kondygnacjach ozdobione są dekoracyjnymi podziałami: siatkowymi, skośnymi lub prostokątnymi. W trzeciej kondygnacji bliźnie wnęki zamknięto łukami ostrymi. Dwa dolne rzędy wnęk rozdzielono fryzami: zębatym i tynkowanym. Poniżej umieszczony został ostrołukowy, dwuskokowy portal wejściowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia MP Marii Włościejewki.