Włocławek – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Podobno początków kościoła św. Jana Chrzciciela we Włocławku można poszukiwać nawet w XI wieku, gdy istniała tu świątynia grodowa. Budowa gotyckiego kościoła rozpoczęła się jednak na przełomie XV i XVI wieku, w miejscu dawnej budowli na wzgórzu nad Wisłą. W 1538 roku został on konsekrowany i oddany do użytku. W 1565 roku dobudowano od północy kaplicę pod wezwaniem. Jedenastu Tysięcy Dziewic, w 1580 roku dostawiono od zachodu wieżę, w 1622 powiększono prezbiterium o półkolistą apsydę, a w 1635 dobudowano od południa kaplicę Aniołów Stróżów. W 1780 roku dobudowana została niewielka wieżyczka na środku dachu Kościoła. W przeszłości fara bywała wiele razy zalewana w wyniku powodzi. Dopiero powstanie bulwarów w XIX wieku zapobiegło zalewaniu Kościoła.

Architektura

   Wygląd pierwszego kościoła św. Jana nie jest znany. Obecna świątynia została wymurowana z cegły w stylu gotyckim, początkowo bez wieży i głównego wejścia od zachodu. Był to jednonawowy kościół o dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym pierwotnie prostą ścianą, a obecnie półkolistą apsydą. Nawa była również dwuprzęsłowa, o takiej samej szerokości i wysokości co prezbiterium. Od zachodu do nawy przystawiono przysadzistą trójkondygnacyjną wieżę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl, kościół p.w. św Jana Chrzciciela we Włocławku.