Witno – kościół św Stanisława

Historia

    Kościół został wybudowany na początku XV wieku. Patronat nad nim sprawowały miejscowe rody rycerskie.

Architektura

    Kościół mu formę złożoną z prostokątnego korpusu nawowego i dobudowanej od zachodu wieży. Do południowej ściany nawy dobudowano kryptę. Wszystkie ściany wymurowano z nieobrobionych kamieni narzutowych różnej wielkości, łączonych zaprawą wapienną. W cegle wykonano obramienia portali i okien, gzyms koronujący, szczyt wschodni oraz wspierające go potężne przypory. Najbardziej okazałą jest ściana wschodnia z centralnie osadzonym oknem o szerokim, uskokowym ościeżu. Prawdopodobnie wypełniało je laskowanie zastąpione obecnie pojedynczą belką. Szczyt zdobiony jest płytkimi blendami, trzema dużymi w układzie piramidalnym oraz czterema okrągłymi. Pochylanie się ściany wschodniej powstrzymano poprzez dostawienie potężnych skarp.
    W południowej ścianie krypty, spełniającej obecnie funkcję zakrystii, znajduje się portal wejściowy o uskokowym ościeżu zamkniętym ostrołukiem. Prawdopodobnie portal o podobnym wykroju łączy zakrystię z nawą. Ścinana północna pierwotnie była bezokienna. Znajduje się tu niewielki portal o prostym ościeżu zamkniętym ostrołukiem. Jednoprzestrzenne wnętrze kościoła zamknięto płaskim stropem belkowym.
   Wieża zachodnia wzniesiona została na planie kwadratu. Jej dwukondygnacyjne wnętrze posiada płaskie stropy belkowe. W ścianie zachodniej wieży znajduje się główny portal wejściowy o prostym ościeżu zamkniętym ostrołukiem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Witno ( Wittenfelde ).