Wilkowo Polskie – kościół św Jadwigi

Historia

   Kościół powstał około 1540 roku z fundacji ówczesnego właściciela Wilkowa, Piotra Ossowskiego. Wcześniej bo w drugiej połowie XV wieku obok świątyni wzniesiono gotycką wieżę obronną, użytkowaną obecnie jako dzwonnica. Na początku XVIII wieku świątynia została otoczona murem, a w 1800 roku przebudowana została kruchta.

Architektura

   Kościół zachował się w swej pierwotnej, gotyckiej, formie. Świątynia jest budowlą salową, od wschodu zamkniętą trójbocznie, z zakrystią i skarbczykiem od strony północnej oraz kruchtą od południa. Wnętrze przykrywa sklepienie gwiaździste. Poniżej, w polach tarczowych ścian, znajduje się polichromia figuralna z około połowy XVI wieku. Obok kościoła usytuowana jest czworoboczna wieża z drugiej połowy XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Jadwigi w Wilkowie Polskim.