Wilkowo Polskie – kościół św Jadwigi

Historia

   Parafia w Wilkowie, wsi szlacheckiej, siedzibie rodów Awdańców – Wilków, a następnie Bylinów – Śreniawitów, powstała w 1300 roku. Późnogotycki kościół powstał około 1540 roku z fundacji ówczesnego właściciela Wilkowa, Piotra Ossowskiego. Wcześniej bo w drugiej połowie XV wieku obok świątyni wzniesiono gotycką wieżę obronną, być może służącą jako miejsce zamieszkania plebana lub miejscowego pana ziemskiego. Na początku XVIII wieku świątynia została otoczona murem, a w 1800 roku przebudowana została kruchta.

Architektura

    Kościół wzniesiono na dość wysokim pagórku pośrodku wsi. Powstał jako budowla salowa, od wschodu zamknięta trójbocznie, z zakrystią i skarbczykiem od strony północnej oraz kruchtą od południa. Wnętrze przykryto sklepieniem gwiaździstym o wybitnych walorach artystycznych, a ściany pokryto figuralnymi polichromiami. Wewnętrzne elewacje rozfragmentowano lizenami o sfazowanych krawędziach.
   Obok kościoła, jeszcze przed jego wzniesieniem, postawiono czworoboczną w planie, wolnostojącą wieżę, opiętą trójuskokowymi przyporami. Pierwotnie wejście do niej prowadziło na wysokości pierwszego piętra. Dalej z piętra na parter wiodły murowane, spiralne schody. Wieża najpewniej oprócz funkcji obronnej pełniła także rolę mieszkalną, gdyż na najwyższej kondygnacji znajdował się kominek oraz wykusz, raczej służący jako latryna niż element obronny.

Stan obecny

   Kościół zachował się w swej pierwotnej, gotyckiej, formie. W jego polach tarczowych ścian, dojrzeć jeszcze można polichromię figuralną z około połowy XVI wieku. Obok kościoła usytuowany jest cenny zabytek – czworoboczna wieża z drugiej połowy XV wieku, użytkowana obecnie jako dzwonnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Kowalski Z., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Jadwigi w Wilkowie Polskim.