Wierzbna – kościół Wniebowstąpienia NMP

Historia

   Kościół został zbudowany około 1230-1250 roku, lecz wzmiankowano go dopiero w 1283. Był częściowo odnowiony w późnym średniowieczu, w drugiej połowie XV wieku przesklepiono romańską nawę. Kościół niestety przebudowano w XVIII wieku,, zniekształcając przez dostawienie od północy nowej, brzydkiej i nie pasującej budowli. Kościół był wielokrotnie remontowany: w drugiej połowie XIX wieku oraz w latach 1960 i 1968.

Architektura

   Kościół wzniesiono z dokładnie obrobionych ciosów granitu, jako budowlę jednonawową z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą i z dwuwieżową fasadą od zachodu. Nawa kościoła jest dwuprzęsłowa a prezbiterium jednoprzęsłowe. Od strony północnej pierwotnie znajdowała się zakrystia, po której widoczne są dziś jedynie ślady w murze.
   Nawa pierwotnie przykryta była stropem, w okresie późnogotyckim otrzymała sklepienie gwiaździste. W prezbiterium zachowało się pierwotne sklepienie krzyżowo żebrowe z prostymi geometrycznymi wspornikami i konchowe sklepienie apsydy, gdzie dodatkowo znajdują się oryginalne, rozglifione otwory okienne. Pierwotne są także biforia w wieżach oraz przeźrocze międzywieżowe. W północnej ścianie nawy zachowało się jedno pierwotne okno, obecnie zamurowane i widoczne tylko od wewnątrz. Oryginalna jest ponadto ściana tęczowa, romański korytarz międzywieżowy, kamienny, dwuramienny prostokątny portal zachodni widoczny tylko od wewnątrz i relikty portalu południowego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.