Wielopole – kościół św Katarzyny

Historia

Świątynia została wybudowana w 1534 roku, pierwotnie w Gierałtowicach z fundacji Stanisława Dąbrówki. W 1676 roku została odnowiona. W 1844 roku cieśla Mateusz Pindur z Chudowa dobudował do kwadratowej nawy wieżę na wzór starych dzwonnic.  Na obecnym miejscu kościół stoi od 1976 roku.

Architektura

Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz szerszą nawą. Wieżę zbudowano w konstrukcji słupowej. Posiada pokryte gontem dachy i zadaszenia o charakterze sobot. Na stropie nawy i prezbiterium znajduje się późnogotycka polichromia o charakterze patronowym i ornamentalnym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej w Rybniku.