Wielkie Radowiska – kościół św Jakuba

Historia

   Kościół parafialny św. Jakuba został zbudowany w pierwszej połowy XIV wieku, początkowo bez wieży. Dolną, murowaną część wieży zbudowano około 1580 roku, a górną z drewna dopiero w 1805. W XVIII wieku od południa dobudowano kaplicę, a od północy zakrystię.

Architektura

   Kościół został wymurowany z cegły na podmurówce z ka­mienia polnego. Orientowany korpus wzniesiono na planie wydłużonego prostokąta z przylegającą od zachodu kwadratową wieża. Pod okapem korpusu kościoła biegnie szeroki tynkowany fryz. W ścianie południowej znajdują się na przemian okna i blendy, w ścianie północnej trzy blendy i dwa okna. Wszystkie okna i blendy są ostrołukowe, w dwuuskokowych obramieniach. Schodkowy szczyt wschodni z przełomu XIV i XV wieku, artykułowany jest sześcioma skośnie ustawionymi sterczynami i podzielony na trzy strefy fryzami z wysuniętych cegieł. Dolna, murowana część wieży jest trzykondygnacyjna o stopniowo zmniejszającej się wysokości kondyg­nacji, rozdzielonych wydatnymi uskokami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Plan odnowy miejscowości Wielkie Radowiska na lata 2009-2017, załącznik nr 1 do uchwały nr 53/09 Rady Gminy w Dębowej Łące. z dnia 29 grudnia 2009r.