Wielka Wieś – zamek Kluczwoda

Historia

Zamek został wybudowany na początku XIV wieku jako obronna rezydencja rodu Syrkomlów. Jej upadek należy wiązać z katastrofą budowlaną w wyniku której obsunięciu uległy zachodnie i północne partie muru obwodowego.

Architektura

Zamek wzniesiono z miejscowego wapienia na szczycie skalistego wzgórza. Jego podstawowym elementem był mur obwodowy o grubości około 1,2 metra biegnący po krawędziach wzgórza. Wjazd usytuowany był w środkowej części wschodniego odcinka muru. Głównym budynkiem mieszkalnym była wieża o wymiarach 3,3×3,9 w zniesiona w północno – wschodnim narożniku zamku. Prawdopodobnie miała dwie lub trzy kondygnacje. W środkowej partii zamku znajdowało się  wąskie skrzydło, przylegające do muru obwodowego. Komunikację między niższą, południową częścią zamku, a wyżej położoną częścią północną umożliwiały kamienne schody.

Stan obecny

Zamek nie przetrwał do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.