Wielka Wieś – zamek Kluczwoda

Historia

Zamek został wybudowany na początku XIV wieku, jako obronna rezydencja rodu Syrkomlów. Jej upadek należy wiązać z katastrofą budowlaną z połowy tegoż stulecia, w wyniku której obsunięciu uległy zachodnie i północne partie muru obwodowego. W trakcie badań archeologicznych na terenie zamku odkryto wiele metalowych zabytków, między innymi głowicę miecza, dwie ostrogi, fragmenty strzemion, wędzidło, złoty pierścionek, liczne groty bełtów, przyrząd do naciągania cięciwy kuszy, fragmenty noży i puginałów oraz liczne kawałki naczyń ceramicznych.

Architektura

Zamek wzniesiono z miejscowego wapienia na szczycie skalistego wzgórza, na skraju doliny którą przepływa strumień wpadający do rzeki Rudawy. Od strony południowej wzgórze zakończone jest niemal pionową ścianą, lecz i pozostałe stoki są bardzo strome. Podstawowym elementem zamku był mur obwodowy o grubości około 1,2 metra biegnący po krawędziach wzgórza i zamykający obszar około 45 x 10 metrów. Wjazd usytuowany był w południowej części wschodniego odcinka muru. Głównym budynkiem mieszkalnym była wieża o wymiarach 3,3 x 3,9 metra, wzniesiona w północno – wschodnim narożniku zamku. Prawdopodobnie miała dwie lub trzy kondygnacje. W środkowej partii zamku znajdowało się  wąskie skrzydło, przylegające do wschodniego muru obwodowego. Komunikację między niższą, południową częścią zamku, a wyżej położoną częścią północną umożliwiały kamienne schody. U podnóża skały znajdował się ziemny wał, wydzielający podkowiaste, małe podzamcze.

Stan obecny

Zamek nie przetrwał do czasów współczesnych, widoczne są jedynie skromne kamienne relikty na okazałej skale. Wstęp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Kołodziejski S., Średniowieczne budowle obronne na terenie Jury Ojcowskiej w świetle wyników nowszych badań, Kraków 2006.