Węsiory – cmentarzysko gockie

Historia

   Cmentarzysko Gotów i Gepidów pochodzi z I-III wieku n.e. Za jego początek uznaje się lata 70 i 80-te n.e., a więc czas domniemanego przybycia Gotów i Gepidów na Pomorze z obszaru dzisiejszej południowej Szwecji. Wędrówka tych ludów przyczyniła się do powstania kultury zwanej kulturą wielbarską. Można przypuszczać, iż kamienne kręgi służyły jako miejsca spotkań starszyzny plemiennej, na których zapadały najważniejsze decyzje dotyczące grupy użytkującej cmentarz. Wokół kręgów powstawały kurhany, które pełniły funkcję grobowców rodzinnych, bowiem pod nasypami kamiennymi występuje od 1 do 3 grobów.

Architektura

   Na terenie cmentarzyska zachowały się trzy kamienne kręgi i część czwartego oraz 20 kurhanów. Średnica największego kręgu wynosi 26 metrów i ułożona jest z kamieni o wysokości ok. 1,5 metra. Pośrodku niektórych znajdują się kamienne stele (sterczące pionowo duże głazy). Groby ciałopalne lub szkieletowe znajdują się w różnych miejscach w obrębie kręgów, ciałopalne zazwyczaj na głębokości od 0,5 do 1 metra, zaś szkieletowe na poziomie 1,5. do 2 metrów. Kurhany mają koliste podstawy o średnicy od 4 do 16 metrów i niekiedy również stele kamienne na szczycie.

Stan obecny

   Oprócz kamiennych trzech kręgów i dwudziestu kurhanów w Węsiorach zobaczyć można skansen-rekonstrukcję gockiego grodu nawiązującego do epoki wędrówek ludów. Wśród chat i obiektów obronnych odbywają się koncerty, warsztaty teatralne, ceramiczne, pokazy walk rycerskich i tańca oraz  tzw. Biesiada Gocka.

pokaż cmentarzysko na mapie

pokaż skansen archeologiczny na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa suleczyno.pl, Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Węsiorach.