Warta Bolesławiecka – zamek

Historia

Zamek został wzniesiony w końcu XIV wieku. Na początku XV stulecia należał do rycerza Burgolda von Stibitz. W 1540 roku obok zamku wybudowany został przez Hansa von Zedlitz renesansowy dwór. W okresie nowożytnym był on przebudowywany i modernizowany.

Architektura

Zamek zbudowano na niewielkim wzniesieniu na planie czworoboku z dziedzińcem o wymiarach około 15×20 metrów. Od północy i zachodu broniony był przez podwójne fosy i obwałowania.

Stan obecny

Do dzisiaj zachowały się kilkumetrowe fragmenty muru obwodowego  zamku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.