Warszawa – kościół Nawiedzenia NMP

Historia

   Kościół wzniesiony został na skarpie wiślanej, będącej według podania miejscem pogańskiej świątyni. Został ufundowany w 1409 roku przez księcia Janusza Starszego i jego żonę Danutę Annę córkę księcia litewskiego Kiejstuta i dwa lata później poświęcony przez biskupa Wojciecha Jastrzębca. Wkrótce kościół został świątynią rybaków i rzemieślników oraz zasłynął z tego, że kazania były tu prowadzone również po niemiecku.
   W drugiej połowie XV wieku za sprawą księcia warszawskiego i zakroczymskiego Bolesława IV jednonawowa świątynia została rozbudowana i przekształcona na trójnawową bazylikę. W 1518 roku dobudowano wieżę dzwonniczą.
   Podczas wojny ze Szwedami w XVII wieku kościół został złupiony i zniszczony. W XIX i XX stuleciu był wielokrotnie przebudowywany, lecz w latach 1906–1915 budowla została regotycyzowana pod kierunkiem Józefa Dziekońskiego i Stefana Szyllera. W czasie II wojny światowej kościół był wielokrotnie grabiony i spalony powstania warszawskiego. W latach 1947-1952 został odbudowany do swojego pierwotnego wyglądu.

Architektura

   Kościół od XV wieku był trójnawową bazyliką z wydłużonym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej i zakrystią po stronie północnej, a od XVI wieku posiadał dobudowaną po stronie południowej wieżę dzwonniczą, połączoną w przyziemiu z nawą przejściem. Wieżę wsparły wysokie uskokowe skarpy, a ściany ozdobiły ceglane, geometryczne fryzy, płyciny i blendy. Podobnie ściany korpusu i prezbiterium wzmocnione zostały przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołuczne okna, w nawie głównej flankowane blendami i podobnym kształcie. Wnętrze świątyni zwieńczono sklepieniami gwiaździstymi o różnych rysunkach w nawach bocznych i nawie głównej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie.