Unieradz – kościół św Michała

Historia

   Unieradz po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1266 roku, w dokumencie stwierdzającym nabycie wioski wraz z młynem przez klasztor cysterski Dragun w Meklemburgi. Wbrew pojawiającym się w literaturze informacjom o XIII-wiecznym pochodzeniu miejscowego kościoła, bardziej prawdopodobne jest, iż powstał on dopiero na przełomie XV i XVI wieku. Od 1560 roku był on świątynią filialną gminy ewangelickiej. Po drugiej wojnie światowej został przejęty przez katolików.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z kamieni polnych jako niewielka salowa budowla na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium z półkolistym zamknięciem od strony wschodniej. Zamknięcie to pozornie przypomina romańską apsydę, lecz raczej jest uproszczonym naśladownictwem poligonalnego zamknięcia większych kościołów. Po stronie zachodniej do prostej ściany dobudowana została drewniana wieża o konstrukcji słupowej. We wnętrzu nawy założono drewniany strop. Ciekawostką kościoła są wyryte w kamieniu po południowej stronie dwie dłonie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.