Ulesie – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół w Ulesiu po raz pierwszy wzmiankowany był w 1389 roku, lecz obecna budowla wzniesiona została około 1500 roku. W 1623 roku został przebudowany, a w 1900 roku przeprowadzono jego renowację.

Architektura

   Kościół powstał jako trójnawowa, orientowana względem stron świata bazylika. Składa się z trójprzęsłowego, prostokątnego w planie prezbiterium oraz czteroprzęsłowego korpusu nawowego. Do prezbiterium od północy została dostawiona zakrystia, do naw bocznych kaplice i kruchta, a od zachodu na osi fasady usytuowana została czworoboczna wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem. Nawę i prezbiterium nakryły osobne dachy dwuspadowe. Ściany kościoła wzmocniono od zewnątrz  przyporami, między którymi w prezbiterium mieszczą się lancetowate, ostrołukowe okna z maswerkami. Nawy oświetlają mniejsze okna ostrołukowe. Z detali architektonicznych wyróżnia się wykusz machikułowy osadzony na wschodniej ścianie prezbiterium. Wnętrza kościoła nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe, w korpusie podtrzymywane przez sześć filarów wydzielających ostrołukowe arkady.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Ulesie, kościół Wniebowzięcia NMP.