Tyniec Mały – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół wzniesiono w latach 1493-1516 w stylu gotyckim. Od około 1585 do 1654 roku był świątynią protestancką. W roku 1746 został ponownie podniesiony do funkcji kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jadwigi. W 1752 roku świątynię zbarokizowano, poprzez nakrycie nawy drewnianym sklepieniem zwierciadlanym, poszerzeniem otworów okiennych nawy i zakrystii oraz wystawieniem kruchty zachodniej  w konstrukcji szachulcowej i przybudówki przy wieży. Kościół wielokrotnie remontowano w XIX i na początku XX wieku. W 1931 roku przeprowadzono regotyzację wnętrza, przywrócono też ostrołukowe zamknięcia otworów okiennych. W 1995 roku rozebrano barokową kruchtę i na jej miejsce wzniesiono nową, murowaną, nawiązującą formą do wcześniejszej.

Architektura

   Kościół jest orientowany, murowany z użyciem cegły zendrówki i oszkarpowany. Założony został na planie zbliżonym do kwadratu, z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium i przylegającą do niego od północy czworoboczną wieżą z zakrystią w przyziemiu. Elewacje kościoła zwieńczone są gzymsem i ostrołukowymi otworami okiennymi. Zachodni szczyt nawy dekorowany jest płyciną z datą 1493. We wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się późnogotyckie sakramentarium z piaskowca ozdobione herbem i datą 1516.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Tyniec Mały.