Tuczno – zamek

Historia

   Budowę murowanego zamku rozpoczęli w 1338 roku Ludwik i Lamprecht von Wedel. Był on ważnym punktem strategicznym z racji położenia na pograniczu Brandenburgii i Ziemi Wałeckiej. W 1365 roku Wedlowie złożyli hołd lenny królowi Polski. W XV wieku zamek kilkakrotnie był oblegany przez Krzyżaków. 18 sierpnia 1409 roku Wedlowie zdołali obronić fortecę (zdobyte zostało chronione fosą, ziemnym wałem i palisadą Tuczno), jednak już 13 września musieli ją poddać. W rękach Krzyżaków zamek pozostał do 1411 roku, a ponownie zajęli go w 1436 oraz w 1458 roku, kiedy to został spalony. Ostatecznie Tuczno wróciło do Polski po podpisaniu II Pokoju toruńskiego w 1466 roku.
   W latach 1542-1581 z fundacji Stanisława I Wedla-Tuczyńskiego dokonano renesansowej przebudowy zamku, jednak utrzymał on jeszcze swój warowny charakter. W latach 1608-1631 kasztelan poznański Krzysztof II Wedel-Tuczyński wybudował dwa nowe skrzydła i wtedy już pierwotna budowla obronna stała się rezydencją pałacową na planie podkowy. Dalsze przekształcenia miały miejsce w połowie XVIII wieku i około 1846 roku. Zabudowania zostały częściowo zniszczone w 1945 roku, a następnie spalone w 1947. Odbudowano je w latach 1966-1976.

Architektura

   Zamek usytuowano na wzniesieniu pomiędzy dwoma jeziorami. Pierwotne założenie miało plan zbliżony do trapezu o bokach 28x35x36x39 metrów i składało się z muru obwodowego z bramą od północy i domu mieszkalnego. Stał on przy kurtynie wschodniej i miał wymiary 13×35 metrów. Jego narożniki wzmocnione były potężnymi przyporami. Budynek ten rozebrano w 1581 roku i postawiono na jego miejscu skrzydło rezydencjonalne z dwiema okrągłymi basztami. Wcześniej bo jeszcze w XV wieku przy murze zachodnim wzniesiono podpiwniczony budynek o wymiarach 8×11 metrów.

Stan obecny

   Obecny zamek został odbudowany w formach renesansowo-barokowych z początku XVIII wieku. Większość wnętrz, poza skrzydłem wschodnim, otrzymała nową formę. Obecnie w zamku ma są siedzibę Stowarzyszenie Architektów Polskich z centrum konferencyjnym, hotelem i restauracją.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anders P., Łęcki W., Maluśkiewicz P., Słownik krajoznawczy Wielkopolski, Warszawa 1992.

Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Radacki Z., Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.