Trzebiatów – kaplica św Ducha

Historia

   Kaplica została zbudowana w XIII wieku, a w XV stuleciu dokonano jej przebudowy. Wchodziła w skład obiektów szpitalno-opiekuńczych ufundowanych przez radę miejską Trzebiatowa. W 1534 roku w kaplicy odbył się sejm stanów Pomorza, na którym książęta Gryfici narzucili swoim poddanym protestantyzm jako religię państwową. Od XVIII wieku kaplica była magazynem, a później remizą strażacką i aulą szkolną. Po II wojnie światowej została oddana na potrzeby wiernych prawosławnych.

Architektura

   Kaplicę wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 16,5 x 8,7 metra  z prosto zamkniętym prezbiterium. Ściany wymurowano w całości z cegły na kamiennym fundamencie. Obecność skarp od strony północno-wschodniej sugeruje, iż pierwotnie jej wnętrze było przesklepione. Pomiędzy przyporami opinającymi niegdyś całą bryłę kościoła znajdowały się okna o nieznanym dziś wykroju. Być może posiadały one zbliżoną formę do obecnych, powstałych w wyniku XIX-wiecznej regotyzacji. W elewacji północno-wschodniej przekuto wejście portalowe, a drugi portal znajduje się w elewacji północno-zachodniej. Jest to bez wątpienia pierwotne, główne wejście do kościoła. Bardzo bogato zdobiony jest szczyt kaplicy z dwudzielnymi blendami i rozetami. Dekoracja ta nawiązuje swą formą do wystroju wież kościoła Mariackiego w Stargardzie. Pozostałe elewacje południowo-zachodnia i południowo-wschodnia przylegały bezpośrednio do skrzydeł zabudowy szpitalnej, z tego względu pozbawione są okien i dekoracji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Trzebiatów – kaplica św. Ducha ( Treptow – Heiligegeistkapelle ).