Trzebcz Szlachecki – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Pierwsze wzmianki o Trzebczu pochodzą z 1222 roku, kiedy to należała do dóbr komesa Żyry. Parafia powstała prawdopodobnie na początku XIV wieku i wtedy rozpoczęto budowę kościoła. Po II pokoju toruńskim z 1466 roku wieś wraz z kościołem stała się królewszczyzną, lecz już w 1505 roku Aleksander Jagiellończyk przekazał je na własność biskupom chełmińskim. Na początku XIX wieku kościół uzyskał drewnianą nadbudowę wieży, a w 1876 roku rodzina Ślaskich dobudowała zakrystię z rodową kaplicą grobową.

Architektura

   Kościół składa się z krótkiego salowego korpusu nawowego, nieco węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej oraz wieży na osi elewacji zachodniej, murowanej z kamienia na dolnej kondygnacji, wyżej drewnianej. Z kamienia eratycznego wykonano także nawę, choć jej szczyt wschodni powstał już z cegły, bardziej podatnej na utworzenie gotyckiej dekoracji blendowej i sterczynowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa nasze.kujawsko-pomorskie.pl, Trzebcz Szlachecki (gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński).