Trzcińsko Zdrój – ratusz

Historia

   Zalążkiem ratusza w Trzcińsku był Dom Kupiecki, przebudowany pod koniec XIV wieku na siedzibę władz miejskich. Do jego wschodniej części dobudowano także halę targową. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1409 roku, kiedy to mieszkańcy miasta postanowili wybudować budynek zwany przez nich „theatrum”. Na przełomie XV i XVI wieku powiększono go przez połączenie obu części i zbudowanie nowej kondygnacji. Ratusz często ulegał zniszczeniom, dlatego wielokrotnie był remontowany i przebudowywany. Działania takie podejmowane były po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej, pod koniec XVII wieku, a także w XIX i XX stuleciu. Ostatni raz gruntowny remont ratusz przechodził w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Architektura

   Ratusz zbudowano z cegły na rzucie prostokąta o dwóch kondygnacjach zwieńczonych poddaszem przykrytym dwuspadowym dachem. Wejście do budynku umieszczono we wschodniej, szczytowej ścianie i ozdobiono gotyckim, ostrołukowym, profilowanym i uskokowym portalem. Wyróżniającym elementem stał się szczyt fasady zachodniej w kształcie trójkąta, posiadający dekorację maswerkową i sterczyny umieszczone na jego krawędziach. Pierwotne okna w dłuższych elewacjach były stosunkowo niewielkie, zamknięte ostrołukami i trójkątnie. Wewnątrz piwnice przykryto sklepieniami kolebkowymi, a w przyziemiu umieszczono sień wejściową zwieńczoną w dwóch przęsłach sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Znalazła się ona pomiędzy dwoma większymi salami i klatką schodową. Na piętrze między innymi umieszczono reprezentacyjną komnatę ze sklepieniem sieciowym.

Stan obecny

   Z dawnego założenia pozostały wysokie piwnice posiadające kolebkowe sklepienia, sień ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym, oraz dawna sala sądowa ze sklepieniami sieciowym z polichromią renesansową powstałą w XVI wieku. Elewacje przeprute zostały nowożytnymi oknami lecz wciąż widocznych jest kilka pierwotnych, zamurowanych okien gotyckich, a zwłaszcza wspaniały portal wejściowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pawlak R., Polska. Zabytkowe ratusze, Warszawa 2003.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012

Strona internetowa trzcinsko-zdroj.pl, Ratusz Miejski.