Trzcińsko Zdrój – ratusz

Historia

Zalążkiem ratusza był Dom Kupiecki przebudowany pod koniec XIV wieku na siedzibę władz miejskich. Do jego wschodniej części dobudowano także halę targową. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1409 roku, kiedy to mieszkańcy miasta postanowili wybudować budynek zwany przez nich “theatrum”. Na przełomie XV i XVI wieku powiększono go przez połączenie obu części i zbudowanie nowej kondygnacji. Ratusz często ulegał zniszczeniom, dlatego wielokrotnie był remontowany i przebudowywany. Działania takie podejmowane były po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej, pod koniec XVII wieku, a także w XIX i XX stuleciu. Ostatni raz gruntowny remont ratusz przechodził w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Architektura

Ratusz zbudowano z cegły na rzucie prostokąta i o dwóch kondygnacjach. Wejście do budynku położone jest na wschodniej szczytowej ścianie i ozdobione jest gotyckim, ostrołukowym portalem. Wyróżniającym elementem jest szczyt fasady zachodniej w kształcie trójkąta, posiadający dekorację maswerkową i wieżyczki umieszczone na jego krawędziach. Z dawnego założenia pozostały wysokie piwnice, posiadające kolebkowe sklepienia. Przyziemie z pierwotnego podziału wnętrza zachowało sień ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym, umieszczoną pomiędzy dwoma starszymi salami i klatką schodową. Dawna sala sądowa jest ozdobiona sklepieniami sieciowym z polichromią renesansową powstałą w XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012

Strona internetowa trzcinsko-zdroj.pl, Ratusz Miejski.
Strona internetowa wikipedia.org, Ratusz w Trzcińsku-Zdroju.