Trzcinica – kościół św Doroty

Historia

   Kościół w Trzcinicy wzniesiony został w 1551 roku o czym świadczy data wyryta na nadprożu. Prawdopodobnie nie był to pierwszy kościół w tym miejscu i przed nim stała tu wcześniejsza, mała, drewniana świątynia. Inicjatorką budowy kościoła była Zofia z Marszowic Ocieska, a fundatorem jej mąż Jan Ocieski ówczesny podkanclerzy koronny, starosta biecki. Ociescy byli w tym czasie tenutaruszami Trzcinicy jako własności królewskiej. Kościół na przestrzeni wieków był kilkukrotnie restaurowany i odnawiany. Pod koniec XVI wieku do elewacji zachodniej dobudowano wieżę, którą silnie przekształcono na początku XX wieku. W latach 1800-1806 namalowano nową polichromię na istniejącej XVI-wiecznej. W 1857 roku dobudowano w miejscu kruchty południowej kaplicę Matki Boskiej i oszalowano całą budowlę. W latach 1995-2010 przeprowadzono w kościele kompleksowe prace konserwatorskie.

Architektura

   Kościół wybudowano w tradycji gotyckiej jako jednonawowy, orientowany o konstrukcji zrębowej. Ściany z ciosanego drewna jodłowego ułożono na dębowej podwalinie. Posiada niemal kwadratową nawę i prostokątne zamknięte trójbocznie prezbiterium. Do prezbiterium od strony północnej przylega zakrystia na planie wydłużonego prostokąta. Wieża słupowo-ramowa z izbicą otoczona jest w przyziemiu otwartymi sobotami. Kościół posiada dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy nad nawą i prezbiterium, a całość budowli pokryta jest gontem.
   Wnętrze oświetlone jest zgodnie z gotycką tradycją tylko od strony południowej i wschodniej, oknami zamkniętymi łukiem w kształcie oślego grzbietu. Pierwotnie kościół posiadał dwa wejścia, od zachodu i południa. Dwuskrzydłowe drzwi z XV wieku w portalu zachodnim zachowały do dzisiaj gotyckie kowalskie okucia o motywach rombowo-liściastych. Wnętrze przekryte jest stropami płaskimi i pokryte polichromią renesansową z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Doroty w Trzcinicy.