Trybsz – kościół św Elżbiety Węgierskiej

Historia

   Kościół św. Elżbiety w Trybszu powstał zapewne w 1567 roku. Świątynia została gruntownie odnowiona w pierwszej połowie XVII wieku. Odnowienie to związane było z rekatolizacją Trybsza i przejęciem świątyni z rąk protestantów. Podczas prac remontowych w 1924 roku rozebrano izbicową wieżę i zakrystię. W latach powojennych kościół gruntownie odrestaurowano i kilkakrotnie poddano zabiegom konserwatorskim.

Architektura

   Jest to kościół późnogotycki, zbudowany w konstrukcji zrębowej z drewna modrzewiowego, z zewnątrz obity gontem i posadowiony na podmurówce z kamienia. Otrzymał formę jednonawową z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium po stronie wschodniej. Nawę zbudowano na rzucie zbliżonym do kwadratu, z kruchtą po stronie południowej. Cały budynek zwieńczony został jednym dachem siodłowym, krytym gontem z wysuniętą połacią nad ścianę frontową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.