Trybsz – kościół św Elżbiety Węgierskiej

Historia

Kościół św. Elżbiety w Trybszu powstał zapewne w 1567 roku. Świątynia została gruntownie odnowiona w pierwszej połowie XVII wieku. Odnowienie to związane było z rekatolizacją Trybsza i przejęciem świątyni z rąk protestantów. Podczas prac remontowych w 1924 roku rozebrano izbicową wieżę i zakrystię. W latach powojennych kościół gruntownie odrestaurowano i kilkakrotnie poddano zabiegom konserwatorskim.

Architektura

Jest to kościół późnogotycki, jednonawowy z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Nawę zbudowano na rzucie zbliżonym do kwadratu, z kruchtą po stronie południowej. Nakryty jest dachem siodłowym, krytym gontem z wysuniętą połacią nad ścianę frontową. Kościół zbudowany został w konstrukcji zrębowej z drewna modrzewiowego, z zewnątrz został obity gontem i posadowiony na podmurówce z kamienia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.