Trutnowy – kościół Apostołów Piotra i Pawła

Historia

   Kościół w Trutnowach został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku, a w pierwszej połowie XV wieku do pierwotnego prezbiterium odbudowana została nawa. W XVII stuleciu od południa dobudowano kruchtę, natomiast w następnym stuleciu odnowiono wieżę, której drewnianą izbicę zniszczyły działania wojenne. W XIX wieku, w południowej części połaci dachu zbudowano ryglową lukarnę. Od około 1580 do 1945 roku kościół należał do parafii ewangelickiej. Zniszczoną w 1945 roku wieżę po wojnie jedynie zabezpieczono. W latach 1947-1959 dokonano naprawy stropu i położono dach na koronie murowanej części wieży. W latach 1976-1977 budowla przeszła kolejny remont, w trakcie którego rozebrano kruchtę południową. W latach 2016-2017 odtworzono drewnianą część wieży z hełmem krytym gontem. 

Architektura

   Kościół wzniesiono jako orientowaną względem stron świata budowlę trójnawową o formie pseudobazyliki, czyli z nawą główną wyższą niż nawy boczne, lecz bez oświetlenia własnymi oknami. Po stronie wschodniej umieszczona została najstarsza część kościoła, czworoboczne prezbiterium z przystawioną od północy zakrystią. Po stronie zachodniej znalazła się niska, czworoboczna murowana podstawa wieży, której górna część była drewniana.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zulawy.infopl.info, Trutnowy (Trutenau).