Tropie – kościół św Andrzeja i Benedykta

Historia

   Kościół miał ufundować około 1045 roku Kazimierz Odnowiciel, a poświęcić około 1073 roku św. Stanisław męczennik. Według tradycji budynek powstał w miejscu gdzie znajdowała się pustelnia św. Świerada, mnicha benedyktyńskiego żyjącego na przełomie X i XI wieku.  Ukończenie budowy datuje się na przełom XI-XII wieku. W XIII stuleciu do północnej ściany prezbiterium dobudowana została zakrystia. W XVI wieku część murów prezbiterium nadmurowano i przesklepiono oraz dobudowano do południowej ściany nawy kaplicę Matki Bożej, która obecnie pełni rolę zakrystii. W dokumentach sprzedaży dóbr Tropsztyna z 1535 roku, kościół wzmiankowany był pod wezwaniem św. Geralda, a od 1556 do 1603 służył protestantom jako zbór kalwiński. W XVII wieku została dobudowana kruchta i “klasztorek”, znajdujące się na północnej ścianie nawy, nastąpiło także rozbudowanie nawy ku zachodowi.

Architektura

   Orientowany względem stron świata kościół zbudowano z ciosów piaskowca spojonych gliną z niewielką domieszką wapna. Pierwotnie świątynia była jednonawowa z wyodrębnionym, węższym prezbiterium na planie zbliżonym do kwadratu. Oświetlały ją niewielkie romańskie okna o półkolistych zwieńczeniach i rozglifieniach od strony zewnętrznej. W XIII wieku dobudowano zakrystię przylegającą do północnej ściany prezbiterium.

Stan obecny

   Z pierwotnej romańskiej budowli pozostały tylko mury prezbiterium, obecnie wtórnie podwyższone, oraz relikty północnej i zachodniej ściany nawy. Wewnątrz zachowały się fragmenty romańskiego malowidła, przedstawiające postać węgierskiego władcy, św. Stefana, który sprowadził św. Świerada znad Dunajca na węgierską wówczas Słowację. W ościeżu południowym widnieje romański zacheusz w formie malowanego krzyża, obok późniejszego, gotyckiego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu.