Tolkmicko – kościół św Jakuba

Historia

Gotycki kościół Świętego Jakuba został wzniesiony na miejscu wcześniejszego, drewnianego w drugiej połowie XIV wieku. Jego poświęcenia dokonał w 1376 roku biskup warmiński Henryk III Sorbom. Kościół był trzykrotnie niszczony przez wielkie pożary: w 1550 roku, 1636 roku i 1767 roku. W 1783 roku świątynia została odbudowana ze składek wiernych całej Warmii. W latach 1901-1902 budowla została przebudowana. Rozbudowano ją o transept, dwie zakrystie i nowe prezbiterium. Z lewej i prawej strony nawy transeptu wzniesiono dwie empory. Świątynia otrzymała również jednorodne wyposażenie w stylu neogotyckim.

Architektura

Kościół został wzniesiony na planie prostokąta z dostawioną masywną, czworokątną, trójkondygnacyjną wieżą. Do nawy od strony wschodniej dostawione jest wielobocznie zamknięte prezbiterium. Gotycka forma świątyni jest podkreślona przez ostrołukowe okna. We wnętrzu, nawa główna o trzech przęsłach oddzielona jest od naw bocznych czterema masywnymi filarami. Nad nimi umieszczone są sklepienia gwiaździste, nad prezbiterium i w obydwóch zakrystiach znajdują się sklepienia krzyżowo-żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku.