Tłokowo – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół wzniesiono w latach 1370-1390 lub około 1400 roku (w 1402 roku wydany został przywilej papieski na odpusty). Około 1500 roku został on gruntownie przebudowany. W 1622 roku od wschodu dostawiono do niego kaplicę grobową, a w XVIII wieku drewnianą wieżę dzwonniczą oraz niewielką kruchtę. W tym czasie niestety wymieniono także okna oraz dodano nowe otwory po stronie północnej korpusu nawowego, która początkowo była ich pozbawiona. W latach 90-tych XX wieku przeprowadzono prace konserwatorskie, mające na celu odsłonięcie malowideł ściennych i ich utrwalenie.

Architektura

   Jest to kościół orientowany, murowany z czerwonej cegły, w stylu gotyckim. Posiada wnętrze o charakterze salowym, bez wyodrębnionego prezbiterium. Od zachodu do jego korpusu przylega masywna drewniana wieża. Krótsze elewacje kościoła zdobią kunsztowne szczyty, każdy przedzielony graniastymi słupkami na 16 pól blendowych złożonych z trójkątnych szczycików i sterczyn. We wnętrzu zachowały się fragmenty gotyckich polichromii z połowy XV wieku, a także dekoracje maswerkowe ryte w tynku. Strop kryty jest drewnianymi belkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Tłokowie.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela Tłokowo.