Tarnowo Pałuckie – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół został zbudowany, jak dowiodły badania dendrochronologiczne, na przełomie 1373 i 1374 roku. Od momentu powstania do roku 1835 był on pod patronatem cystersów z Łekna i Wągrowca, którzy otrzymali od króla Kazimierza Wielkiego przywilej na założenia miasta na prawie magdeburskim. Prawdopodobnie w połowie XVII wieku dobudowano wieżę. W latach 1911-1915 i w 1922 roku przeprowadzono prace zabezpieczające świątynię. W latach 1951-52 odczyszczono polichromię, a od 1994 do 2002 roku trwał kompleksowy remont i konserwacja kościoła.

Architektura

Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany, orientowany. Jego ściany zbudowane są z drewna sosnowego. Składa się z  jednonawowego korpusu i z węższego prezbiterium zamkniętego prosto. Od północy dostawiona jest zakrystia, a od zachodu wieża konstrukcji słupowej z kruchta w przyziemiu. Dachy kryte są gontami. Ściany nawy i prezbiterium oraz stropy pokrywa późnorenesansowa polichromia z około 1639 roku.

Stan obecny

Kościół św. Mikołaja uchodzi za najstarszy drewniany kościół w Polsce, który dodatkowo do dziś zachował się w niewiele zmienionej formie. Znajduje się on pod opieką Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Wstęp do wnętrza jest możliwy przy okazji mszy świętych oraz po wcześniejszym kontakcie z Muzeum.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pw. św. Mikołaja Tarnowo Pałuckie.