Tarnówko – kościół parafialny

Historia

   Kościół w Tarnówku wzniesiony został najprawdopodobniej w końcu XV wieku. Od czasów reformacji do 1945 roku był świątynią ewangelicką, pozostając pod patronatem właścicieli tutejszego majątku, rodziny von Petersdorff. Zapewne w XVI wieku do kościoła dostawiono kamienną wieżę. Z roku 1515 pochodzi wzmianka o ufundowaniu dzwonów, co oznaczałoby zakończenie budowy. W XVIII i XIX wieku kościół został przebudowany. W czasie II wojny światowej świątynia została poważnie uszkodzona. Od tego czasu pozostawała opuszczona ulegając systematycznemu niszczeniu.

Architektura

   Kościół usytuowano w północno-wschodniej części wsi, po zachodniej stronie głównej drogi wiejskiej, na niewielkiej prostokątnej parceli, pierwotnie pełniącej funkcję cmentarza wiejskiego. Założony był na prostokątnym rzucie o wymiarach 12,6 x 7,1 metra, z trójbocznym zamknięciem części wschodniej. Wymurowany został z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Wieża na prostokątnym obrysie wielkości 5,6 x 5,6 metra, wybudowana już z kamieni polnych, z użyciem mniejszych otoczaków i tłucznia ceglanego w spoinach, dostawiona została od strony zachodniej. Wnętrze salowego korpusu oświetlały ostrołukowe okna.

Stan obecny

   Obecnie z pierwotnej bryły kościoła zachowane są tylko fragmenty ścian obwodowych korpusu nawowego do wysokości około 40–50 cm oraz wieża, dostawiona pierwotnie do ściany zachodniej. Na jej wschodniej ścianie zachowane jest fragmentarycznie boniowanie w tynku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kościół (Tarnówko).

Strona internetowa pomeranica.pl, Kościół (Tarnówko).