Tarnówko – kościół

Historia

Kościół w Tarnówku wzniesiony został najprawdopodobniej w końcu XV wieku. Od czasów reformacji do 1945 roku był świątynią ewangelicką, pozostając pod patronatem właścicieli tutejszego majątku, rodziny von Petersdorff. Zapewne w XVI wieku do kościoła dostawiono kamienną wieżę. Z roku 1515 pochodzi wzmianka o ufundowaniu dzwonów, co oznaczałoby zakończenie budowy. W XVIII i XIX wieku kościół został przebudowany. W czasie II wojny światowej świątynia została poważnie uszkodzona. Od tego czasu pozostawała opuszczona ulegając systematycznemu niszczeniu.

Architektura

Kościół założony był na prostokątnym rzucie z trójbocznym zamknięciem części wschodniej. Wymurowany został z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Wieża na prostokątnym obrysie, wybudowana jest z kamieni polnych, z użyciem mniejszych otoczaków i tłucznia ceglanego w spoinach. Na wschodniej ścianie wieży zachowane jest fragmentarycznie boniowanie w tynku.

Stan obecny

Obecnie z pierwotnej bryły zachowane są tylko fragmenty ścian obwodowych korpusu nawowego do wysokości około 40–50 cm oraz wieża, dostawiona pierwotnie do ściany zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa pomeranica.pl, Kościół (Tarnówko).