Tarnów – dom Mikołajewski

Historia

   Pierwszymi właścicielami kamienicy z przełomu XV/XVI wieku byli Koruszowscy herbu Kościesza. W 1524 roku zakupił ją Jan Mikołajowski i dokonał przebudowy. W 1527 roku Mikołajowscy zapisali kamienicę wikariuszom kolegiaty, w których rękach była ona do 1547 roku, kiedy to nabył ją kanonik kantor Marcin Blady. Tym samym kamienica stała się własnością kapituły. W 1760 roku budynek został mieszkaniem rektora kolonii akademickiej, a od 1808 do początku XX wieku mieściła się w nim szkoła i gimnazjum.

Architektura

   Dom Mikołajowskich to gotycko-renesansowa kamienica w północno-zachodniej części Placu Katedralnego. Jest to budynek piętrowy, podpiwniczony, jednotraktowy. Pośrodku budynku mieści się sień i klatka schodowa. Piwnice oraz jedno z pomieszczeń na paterze są nakryte sklepieniem kolebkowym, natomiast pozostałe pomieszczenia posiadają oryginalne drewniane stropy. Budynek posiada wiele oryginalnych detali architektonicznych. Zachowały się fragmenty polichromii, gotyckie obramowania okien oraz dwa kamienne późnogotyckie portale.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.