Szydłów – synagoga

Historia

   Późnogotycka synagoga w Szydłowie została zbudowana w latach 1534-1564. Na początku XVII wieku przeszła pierwszą przebudowę, podczas której dobudowano do ściany zachodniej drewnianą przybudówkę, mieszczącą na piętrze babiniec. W 1784 roku wykonano nową dekorację i polichromie autorstwa Jehudy Lejby. W XIX wieku bożnicę strawił pożar, jednak została natychmiast wyremontowana. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi i umieścili w niej magazyn broni i żywności. Po zakończeniu wojny budynek chwilowo pełnił rolę kina, następnie w stanie ruiny stał opuszczony przez wiele lat. W 1967 roku decyzją ówczesnych władz budynek synagogi został przeznaczony na Gminny Dom Kultury, a w 1978 roku przeprowadzono remont budynku.

Architektura

   Synagoga zbudowana została z kamienia łamanego na planie prostokąta. Posiada elewacje z późnogotyckim gzymsem okapnikowym, wzmocnione przyporami pomiędzy którymi przepruto okna. Ściany grubości aż 2 metrów zwieńczone są blankami, co nadaje jej charakter obronny.

Stan obecny

   Synagoga jest jedną z najstarszych zachowanych w Polsce budowli tego typu. Obecnie znajduje się w niej muzeum z niewielką wystawą judaików. Oprócz tego organizowane są wystawy rzeźby i malarstwa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Synagoga w Szydłowie.