Szydłów – kościół św Władysława

Historia

    Kościół wybudowano około 1355 roku na miejscu starszej, drewnianej świątyni. Ufundowany został przez króla Kazimierza Wielkiego. Popularna lecz nieprawdziwa teoria głosi, iż król, wzniósł świątynię jako zadośćuczynienie za śmierć kanonika Marcina Baryczki utopionego w Wiśle na królewski rozkaz za zbyt śmiałe upominanie monarchy w związku z jego rozwiązłym stylem życia.
   Na przełomie XVI i XVII wieku kościół został powiększony przez dobudowanie kaplicy północnej i kruchty zachodniej. W 1630 roku uległ zniszczeniu podczas pożaru miasta. Okres wojen szwedzkich, w czasie których Szydłów znów ucierpiał, nie sprzyjał odbudowie. Prawdopodobnie przez wiele lat kościół stał nie nakryty dachem, co przyczyniło się do zawalenia przepalonych i zbytnio obciążonych sklepień. Ocalało jedynie, dzięki małej rozpiętości i znacznej grubości, sklepienie nad zakrystią i kaplicą północną. Odbudowa kościoła trwała z przerwami do 1671 roku. Ostatnim etapem rozbudowy kościoła było dobudowanie w 1872 roku bezstylowej kruchty przy portalu południowym.
   W 1944 roku fara doznała dużych zniszczeń w wyniku podpalenia, jednak paradoksalnie przyczyniło się ono do przywrócenia mu pierwotnego wyglądu, bowiem ułatwiło zorientowanie się w pierwotnym układzie i wyglądzie kościoła, zatartym przez późniejsze przebudowy.

Architektura

    Kościół jest budowlą orientowaną, zbudowaną w stylu gotyckim, pierwotnie dwunawową i halową na planie prostokąta z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Od północy przystawiono do niego gotycką zakrystię ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Za budulec przy wznoszeniu świątyni posłużyła cegła, co czyni kościół farny wyjątkowym wśród pozostałych szydłowskich zabytków. Do wykonania cokołów, gzymsów i obramowań okiennych użyto kamienia. Od strony zachodniej znajduje się bogato profilowany, ostrołukowy portal z XIV wieku. Podobny ostrołukowy gotycki portal znajduje się od południowej strony. Całość budowli wzmacniają liczne przypory, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna, w zakrystii zwieńczone trójliściami. W pobliżu kościoła znajduje się przylegająca do murów miejskich dzwonnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa szydlow.kielce.opoka.org.pl, Historia Parafii.