Szydłów – kościół i szpital św Ducha

Historia

   Kościół został zbudowany w drugiej połowie XIV wieku w stylu gotyckim. W 1368 roku król Kazimierz III Wielki ufundował klasztor ojców franciszkanów, dobudowany do świątyni. W XVI wieku klasztor został zamieniony na tzw. szpital, czyli przytułek dla ubogich i starców. W 1630 roku świątynia i szpital zostały zniszczone przez pożar. Niedługo potem zostały odbudowane, na co wskazuje informacja, że w 1664 roku w szpitalu znajdowało się 12 ubogich. Około połowy XVIII wieku kościół i szpital zostały ponownie zniszczone przez pożar i ponownie odbudowane. Kościół został zniszczony w drugiej połowie XIX wieku, natomiast w budynku szpitala przytułek funkcjonował do 1944 roku, kiedy to uległ zniszczeniu w czasie działań wojennych.

Architektura

   Kościół był budowlą gotycką, jednonawową z wydłużonym, prostokątnym korpusem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od strony północno – wschodniej znajdowała się mała zakrystia. Od frontu poprzedzał go przedsionek, z którego prowadziły wejścia zarówno do kościoła jak i do symetrycznie rozmieszonych dwóch skrzydeł szpitalnych, osobnych dla kobiet i dla mężczyzn. Miały one wymiary po około 13,5 x 7,5 metra i składały się każda z dwóch izb. W kościele i kruchcie wykonane były sklepienia, a w pomieszczeniach mieszkalnych zapewne drewniane stropy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa dawnekieleckie.pl, Szydłów. Ruiny kościoła św. Ducha. Gmina Szydłów, powiat opatowski.