Szestno – kościół św Krzyża

Historia

   Gotycki kościół w Szestnie wybudowany został w drugiej połowie XV wieku przez zakon krzyżacki. Z zachowanych informacji wynika, że w drugiej połowie XVI wieku kościół popadł w ruinę i na przełomie wieku XVI i XVII przystąpiono do jego gruntownego remontu. Jednak wkrótce świątynia została zniszczona w wyniku pożaru w 1618 roku. W trakcie odbudowy, zakończonej ostatecznie w 1639 roku, musiano ponownie wznieść ścianę południową nawy i odrestaurować wnętrze. Podwyższono wówczas także i raz jeszcze zadaszono wieżę.

Architektura

   Jest to świątynia orientowana, salowa, z czworoboczną wieżą od strony zachodniej. Budowla została posadowiona na fundamencie z kamieni polnych łączonych zaprawą wapienną i wzniesiona z cegieł, za wyjątkiem najniższej kondygnacji wieży i ścian aneksu po stronie północnej, które zbudowano z kamieni polnych i cegieł. Od strony wschodniej znajduje się zakrystia, a od północy kruchta. Narożniki korpusu nawowego, za wyjątkiem styku z wieżą po stronie południowej, wspierają masywne przypory. Kościół ma szczyt grzebieniowy dekorowany siedmioma półokrągłymi blendami. Pięciokondygnacyjną wieżę zdobią pasy blend, okna o zróżnicowanych formach oraz czterospadowy dach pokryty dachówką. Przypuszcza się, że kościół mógł mieć jeszcze jedną nawę lub trójprzęsłową galerię otwartą do nawy, o czym świadczą zamurowane arkady w ścianie południowej. Wnętrze nawy przekryte zostało drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. Świętego Krzyża w Szestnie.