Szczepanki – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół został zbudowany przez Krzyżaków w pierwszej połowie XIV wieku. W latach 1609-1610 staraniem proboszcza łasińskiego został odnowiony, lecz zniszczyły go wojska szwedzkie w latach 1626-1629. Kilkadziesiąt lat później, w 1670 roku, kościół wzmiankowany był jeszcze jako ruina. Odbudowany, na przełomie XIX i XX wieku powiększony został o zakrystię.

Architektura

   Kościół wzniesiony został z cegły w układzie gotyckim na cokole z kamienia polnego, jako budowla orientowana. Składa się salowego korpusu na rzucie prostokąta i kwadratowej, czterokondygnacyjnej wieży od zachodu. Zakrystia po stronie północnej jest już dodatkiem XIX-wiecznym. Wieża w narożach wzmocniona jest na całej wysokości masywnymi, trójuskokowymi przyporami, posiada liczne otwory maculcowe. Do wnętrza świątyni prowadzi portal z kruchty podwieżowej i portal ostrołukowy w ścianie południowej korpusu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl, Kościół p.w. św Wawrzyńca w Szczepankach.