Szaniec – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Późnogotycki kościół parafialny w Szańcu wzniesiony został w latach 1480-1499 roku. Ufundował go biskup kujawski i kanclerz koronny Krzesław z Kurozwęk. W XVI wieku dobudowano do świątyni zakrystię. W czasie XVII wiecznych wojen kościół musiał być zniszczony, odnaleziono bowiem tablicę z informacją o ponownej konsekracji w 1662 roku. W 1863 dobudowano kruchtę północną, zaś w 1914 zachodnią.

Architektura

Gotycka świątynia  składa się z korpusu nawowego oraz zamkniętego wielobocznie prezbiterium. Korpus jest dwunawowy i tworzy trójprzęsłową halę, wspartą na dwóch ośmiobocznych filarach. Budowla opięta jest przyporami, a na elewacjach znajdują się średniowieczne gzymsy. Od północy do korpusu przylega dwuprzęsłowa kaplica, otwarta do środka dwiema ostrołukowymi arkadami wspartymi na ośmiobocznym filarze. Szczyt fasady zachodniej kościoła wypełniają blendy. Od południa do nawy prowadzi piękny gotycki portal, schodkowy z laskowaniem. Także od południa na jednej ze szkarp znajduje się zegar słoneczny z datą 1599, być może jednak jest on młodszy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, Województwo kieleckie, zeszyt 1, Powiat buski, Warszawa 1957.

Strona internetowa wikipedia.org, Szaniec (województwo świętokrzyskie).