Szaniec – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Późnogotycki kościół parafialny w Szańcu wzniesiony został w latach 1480-1499 roku. Ufundował go biskup kujawski i kanclerz koronny Krzesław z Kurozwęk. W XVI wieku dobudowano do świątyni zakrystię. W czasie XVII wiecznych wojen kościół musiał być zniszczony, odnaleziono bowiem tablicę z informacją o ponownej konsekracji w 1662 roku. W 1863 dobudowano kruchtę północną, zaś w 1914 zachodnią.

Architektura

   Gotycka świątynia  składała się z korpusu nawowego oraz zamkniętego wielobocznie prezbiterium po stronie wschodniej. Korpus otrzymał formę dwunawową i tworzył trójprzęsłową halę, wspartą na dwóch ośmiobocznych filarach. Budowla od zewnątrz opięta została przyporami, a na elewacjach znalazły się średniowieczne gzymsy. Szczyt fasady zachodniej kościoła wypełniły ozdobne blendy. Od południa do nawy prowadził piękny gotycki portal, schodkowy z laskowaniem. Także od południa na jednej z przypór znalazł się zegar słoneczny z datą 1599 (być może jednak jest on młodszy). Od północy do korpusu przystawiono dwuprzęsłową kaplicę, otwartą do środka dwiema ostrołukowymi arkadami wspartymi na ośmiobocznym filarze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, Województwo kieleckie, zeszyt 1, powiat buski, Warszawa 1957.

Strona internetowa wikipedia.org, Szaniec (województwo świętokrzyskie).