Szamotuły – zamek

Historia

Zamek został wzniesiony na początku XV wieku przez ród Nałęczów – Szamotulskich. W 1513 roku przeszedł on w ręce Górków, którzy przekształcili go w renesansową rezydencję. W 1518 roku wybudowano, bądź przebudowano ceglaną wieżę tzw. Basztę Halszki z którą wiąże się legenda o młodej żonie Łukasza Górki, którą polecił on zamknąć w wieży, a żeby nikt nie mógł podziwiać jej urody nakazał założyć jej na twarz żelazną maskę. W 1549 roku wieża została przebudowana przez poznańskiego muratora Jana Czeterwana. Po śmierci wojewody Łukasza III Górki zamek przechodził w ręce wielkopolskich rodzin szlacheckich i stopniowo podupadał. W  XVIII i XIX wieku zamek przekształcono, zacierając jego pierwotnie obronny charakter. W 1837 roku budowlę przejął pruski następca tronu Fryderyk Wilhelm, a następnie przekazał ją przedstawicielom książęcego rodu Sachsen Coburg-Gotha. W 1869 rozpoczęto generalny remont zamku, połączony z częściową jego rekonstrukcją. Ponowny remont i regotyzację przeprowadzono w latach 1976-89.

Architektura

Zamek był założeniem ceglanym, regularnym z czworobocznymi wieżami i otoczonym fosą. Wieża Halszki zbudowana jest na planie prostokąta, ma cztery kondygnacyjne.

Stan obecny

Dziś zamek składa się z przekształconego budynku zamkowego na planie litery L, oraz z jedynej z zachowanych baszt, znanej jako Baszta Halszki. Budowle są własnością muzeum w którym prezentuje się zabytkowe wnętrza, regionalne zbiory archeologiczne i etnograficzne oraz historię rodu Górków. Godziny otwarcia i cennik sprawdzić można na oficjalnej stronie muzeum tutaj.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.