Świerczynki – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół powstał prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. W 1415 roku wieś wraz ze świątynią przeszła na własność toruńskich benedyktynek, które opiekowały się nim do 1834. Uległ przebudowie w XVIII wieku, był także restaurowany w pierwszej połowie XIX wieku i w 1914 roku.

Architektura

Kościół pierwotnie został zbudowany w stylu gotyckim. Jest murowany z cegły i głazów narzutowych, jednonawowy z nieco węższym prezbiterium i wieżą od zachodu, częściowo wtopioną w korpus. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, zamknięte od wschodu wielobocznie. Elewacje są opięte skarpami, przy prezbiterium są one jednouskokowe, wyrastające ponad koronę murów i zwieńczone pinaklami. Okna prezbiterium i korpusu są zamknięte półkoliście.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Jana w Świerczynkach.