Świerczynki – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół powstał prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. W 1415 roku wieś wraz ze świątynią przeszła na własność toruńskich benedyktynek, które opiekowały się nim do 1834. Uległ przebudowie w XVIII wieku, był także restaurowany w pierwszej połowie XIX wieku i w 1914 roku.

Architektura

   Kościół pierwotnie został zbudowany w stylu gotyckim. Został wymurowany z cegły i głazów narzutowych, jako budowla jednonawowa z nieco węższym prezbiterium i wieżą od zachodu, częściowo wtopioną w korpus. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, zamknięte od wschodu wielobocznie. Elewacje są opięte skarpami, przy prezbiterium jednouskokowymi, wyrastającymi ponad koronę murów i zwieńczonymi pinaklami. Okna prezbiterium i korpusu są zamknięte półkoliście.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Jana w Świerczynkach.