Świecie nad Wisłą – kościół św Stanisława

Historia

Prezbiterium i zakrystia oraz podstawa wieży kościoła zostały wybudowane w latach 1400-1410. Dopiero po roku 1470 dobudowano korpus nawowy. Długa budowa spowodowana była przerwami wymuszonymi przez ciągłe wojny polsko – krzyżackie. Budowla została poświęcona w 1521 roku. W latach 1626-1629 po pierwszej wojnie szwedzkiej została przebudowana w stylu renesansowym. W 1945 roku w czasie walk o miasto została zniszczona. Odbudowę przeprowadzono w latach 1983-1988.

Architektura

Gotycko – renesansowa budowla składa się z trójnawowego korpusu, prezbiterium i wieży. Prezbiterium zamknięto od wschodu prostą ścianą zwieńczoną szczytem zdobionym sterczynami i blendami oraz wzmocniono przyporami. Jego wschodnią ścianę przepruto pojedynczym, ostrołukowym oknem flankowanym dwoma blendami o identycznym wykroju. Oprócz prezbiterium gotycka jest także zakrystia ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego