Świebodzin – kościół św Michała

Historia

   Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1311 roku. Była to wówczas zapewne niewielka budowla drewniana. W połowie lub pod koniec XV stulecia została zastąpiona murowanym kościołem halowym. Przetrwała ona do wielkiego pożaru, który zniszczył Świebodzin w 1541 roku. W czasie odbudowy, którą w roku 1546 mieszczanie zlecili panom Georgowi Jakubowi Curtio i Tomaszowi Heintzio i która zakończyła się w 1555 roku, kościół został powiększony o czwartą nawę od strony północnej i rząd kaplic z emporą od strony południowej. W XIX wieku stan świątyni był katastrofalny. Ówczesny proboszcz zlecił w latach 1850-1858, zaplanowane na dużą skalę prace remontowo – restauracyjne. Została dobudowana wtedy arkadowa kruchta i został przekształcony szczyt korpusu, poprzez umieszczenie na jego osi wielkiego maswerku flankowanego dwiema strzelistymi wieżyczkami.

Architektura

   Pierwotny kościół z XIV wieku był trójnawową halą z prezbiterium zamkniętym pięciobocznie i wieżą od strony zachodniej. Korpus nawowy został wybudowany na planie prostokąta o wymiarach 31 x 27 metrów. W XVI wieku kościół został powiększony o czwartą nawę od strony północnej i rząd kaplic z emporą od strony południowej. Oskarpowane elewacje przepruto ostrołucznymi oknami. Wewnątrz nawy nakryto bogatymi sklepieniami sieciowymi, dwie kaplice sklepione zostały gwiaździście, a trzecia kryształowo. We wnętrzu godny uwagi jest zachowany późnogotycki tryptyk z XVI wieku oraz późnogotycka Pasja umieszczona na belce tęczowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Michała Archanioła w Świebodzinie.